سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

یکی انگار توی سرم نه نه ننننننننه داد نمی زنه. یکی تو سرم داد نمی زنه. یکی تو سرم داره گریه می کنه

نمی دونم الان چرا این جوری ام

نمی دونم چرا الان ساعت ده و پنجاه و سه دقیقه ی جمعه ی نمی دونم چندم این جا نشستم و دارم برای شما چرت و پرت می گم و گناه حروم کردن وقت شما رو به گناه های دیگه م اضافه می کنم

نمی دونم چرا الان این جا نشستم و دارم دور از چشم هم خونه م می نویسم.

اون دوس نداره که من ناراحت باشم

من دوس ندارم اون بفهمه که من ناراحتم.

اون ناراحتی رو دوس نداره

اما من دوس دارم

من به ناراحتی عادت کردم

باهاش بزرگ شدم