سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

 

هیچ کس نمی تونه زیباتر از یه عروس مرده باشه. عروسی که دامادش زنده است. زنده و سرحال. انکار نه انگار که ...

عروس مرده ای که می تونه بنویسه و چرت و پرت بگه.

می تونه گریه کنه یا حتی این که بخنده!

عروس مرده ای که امتحان داره. عروس مرده ای که می تونه خودش و از دست نمایشنامه های بهرام بیضایی به کشتن بده

عروس مرده ای که شب می تونه خواب ببینه محمود دولت آبادی داره به ریختش می خنده. اصلا چرا اون؟ چرا خواب نبینه که ابن جوزی از قرن کوفت و زهرمار اومده و کنار اون خوابیده؟؟؟

اه ولش کن. اصلا چرا اینا؟

عروس مرده ای که ابلیس داره توی خونه ش زندگی می کنه. عروس مرده ای که فکر می کرد دامادش یه کس دیگه س . عروس مرده ای که فکر نمی کرد دامادش یه مهمون ناخونده با خودش می یاره. عروس مرده ای که به ابلیس فکر نمی کرد

شیطان رجیم برای همیشه توی این اتاق موندنی شده. این و خودش امروز گفت. با نگاهش

عروس مرده ای که خدا رو ازش گرفتن و بهش گفتن مبارک باشه!

شب بخیر

این جا ...

عروس مرده داره از خوشی می میره!