سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

عروس مرده باید یه عروسک کوکی باشه. چون عروسک کوکی ها رو همه دوست دارن.

خونه ی ما پر از عروسک کوکیه. نه اصلا خونه ی ما خونه ی عروسک کوکی هاست.

فقط یه عروس مرده هست که خودشو پیچیده دور یه چادر برزنتی و خفه شده و مرده

اون عروسک کوکی نیست. تو صورتش فقط یه دونه رنگه. واسه همین خفه شده و مرده

عروس مرده با "اون" زندگی می کنه. عروس مرده الان داشت به این فکر می کرد که چقدر "اون" و دوست داره. خیلی خیلی خیلی.

"اون" دوست نداره عروس مرده یه عروسک کوکی باشه.

"اون" دوست داره فقط بقیه عروسک کوکی باشن.

"اون "دوست داره این جا خونه ی عروسک کوکی ها باشه.

شب بخیر...

عروس مرده از عروسک کوکی ها متنفره

عروس مرده از خونه ی عروسک کوکی ها هم متنفره