شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1386

 

عروس مرده بعضی وقتا خیلی خطرناک می شه

اصلا وقتی خدا می ره همه چیز خطرناک می شه

کسی هست؟

کسی هست که پیشنهادی برای پاک کردن این عکس داشته باشه؟

عروس مرده داره می خنده و حالش خوبه. اما حالش خوبه؟؟؟ خدا که بره یعنی حالش خوبه؟ اصلا مگه همچین چیزی امکان داره؟

تو سر عروس مرده آرزوهاش دارن گریه می کنن. اونم با صدای بلند

اما همخونه ی عروس مرده اگه نبود شاید دیگه آرزویی هم نبود.

عروس مرده نمی دونه چرا روزاش دارن می گذرن. صبح تا شب. فقط برای پختن غذا و خوردن غذا

عروس مرده نمی دونه چرا دیگه عروس نیست

شاید چون آرزوهاش دارن توی سرش گریه می کنن. اما هم خونه ی عروس مرده می گه که اون هنوز هم یه عروسه

اما عروس مرده هنوز هم نمی دونه که غیر غذا ... غذا.. غذا...

دیگه چه چیزی می تونه باشه؟؟؟

عروس مرده از هم خونه ی عزیزش می ترسه